ZIE Mirosław Walczak - Oferta:

- Budowa Stacji Transformatorowych
- Projektowanie Sieci Energetycznych
- Budowa linii Kablowych - Energetycznych
- Budowa linii Telekomunikacyjnych
- Instalacje Elektryczne